Diversiteit en inclusie

~ When a flower doesn’t bloom,
you fix the environment in which it grows, not the flower itself ~

Op dit moment zijn diversiteit en inclusie actuele thema’s van over de hele wereld. Al helemaal na de gebeurtenissen in 2020. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Black Lives Matter’ (BLM) of de onthulling van de toeslagenaffaire. Ook bracht de documentaire ‘de roze revolutie’ een inkijkje in het leven van LHBTIQ+ mensen. Kansenongelijkheid is ook nog van deze tijd.

Deze voorbeelden maken, soms pijnlijk, duidelijk dat er een hoge urgentie is naar meer bewustwording rondom de thema’s diversiteit en inlcusie.

Onze samenleving vergrijst en verkleurt tegelijk. Leeftijdsopbouw en etnische achtergrond zijn daar voorbeelden van. Daarnaast zijn onderwerpen als participatie van mensen met fysieke en/of mentale uitdagingen en het debat over genderneutraliteit en gendergelijkwaardigheid nog altijd zeer actueel.

De recente maatschappelijke debatten over institutioneel racisme en een onbetrouwbare overheid zorgen er ook nog eens voor dat dit thema actueel blijft. Wie zich in deze debatten verdiept, ziet dat de kern van de discussie vaak over gelijkwaardigheid gaat. Mensen willen gezien en gehoord worden voor wie ze zijn, wat ze kunnen toevoegen met hun talenten en niet voor wat ze niet zijn of kunnen. Ze willen meedoen en meebeslissen. En toch blijft het lastig omdat lang niet iedereen persoonlijk ervaart wat de gevolgen zijn van het gebrek aan diversiteit en inclusie. Het is dus zaak om per individu, team en organisatie op zoek te gaan naar voorbeelden die duidelijk maken wat de noodzaak is om meer inclusief te worden. De vraag gaat dan ook vaak over hoe je dat bereikt en wanneer je het goed hebt gedaan. Een ding is helder: inclusie van diversiteit vanuit medemenselijkheid en gelijkwaardigheid is nu urgenter dan ooit.

Bron: Inclusie van diversiteit binnen de provinciale sector

Rapport: inclusie start met ons allemaal!

Workshop!

Wil je kennis maken met het deze thema’s? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Tijdens een workshop kan ik de deelnemers kennis laten maken met diversiteit en inclusie. Dit doe ik aan de hand van een stukje uitleg, prikkelende stellingen en eventueel een leuke werkvorm. Dit heeft als doel om de deelnemers in te laten zien dat diversiteit en inclusie onderdeel is van onze samenleving en vele voordelen met zich mee brengt. 

Diversiteit 

Diversiteit gaat over alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: bijvoorbeeld geloofsovertuiging, maar ook competenties en persoonlijke voorkeuren zoals leerstijl of een talent. Diversiteit gaat om de vertegenwoordiging van al deze kenmerken in een groep. Inclusie daarentegen, gaat over hoe er met die verschillen wordt omgegaan en of die verschillen er mogen zijn.

Inclusie 

Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens in de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, arbeidsvermogen, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd, want ze zorgen voor verschillende inzichten, ze innoveren en verrijken de besluitvorming.

What’s in it for you?

Investeren in inclusie van diversiteit brengt simpelweg verbeteringen met zich mee. Zo beschikken heterogene groepen vaak over een meer creatieve denkkracht en handelingsperspectieven t.o.v. homogene groepen. Daarom is het belangrijk om het werving- en selectiebeleid inclusief in te richten om daarmee het potentieel aan talenten op de arbeidsmarkt maximaal in zicht te krijgen.

PANELDISCUSSIE RIJKSOVERHEID

Coming Out day 2021

Op 11 oktober 2021 was ik te gast bij het ministerie van Economische zaken. Samen met Secretaris Generaal Marjan Hammersma (min v. OCW), Mohan Verstegen (Dokter Mo, min v. Defensie) en Edson Hato (voorzitter raad van bestuur van Corporate Queer) bespraken we diverse stellingen die in het teken stonden van Coming Out Day.

Dutch Government Pride (DGP) is het verbindende netwerk voor LHBTIQ+ netwerken binnen de rijksoverheid.  

Kijk hier de uitzending terug